Kickstart sprint

Kijk of je product werkt in slechts 5 dagen

Wat is het?

Een 5 daagse sprint volgens de Google design sprintmethode waarbij ik samen met jou werk aan een gevalideerde designoplossing voor een digitaal product.

Wat krijg je?

Een getest prototype die als uitgangspunt dient voor verdere uitwerking van jouw product.

Wat investeer je?

Deze sessies werken het beste bij deelname van de betrokken stakeholders. Wil je meer weten over de werking en kosten. Neem gerust contact op.

Over de sprintmethode

Deze methode is ontwikkeld door Google Ventures om antwoorden te vinden op cruciale businessvragen door te ontwerpen, prototypen en testen bij gebrukers. Samenwerken in een sprint biedt de mogelijkheid om werk waar normaal gesproken maanden voor nodig is terug te brengen naar 3 tot 5 dagen. In plaats van eerst een product te ontwikkelen en te lanceren om te zien of het werkt. Kan je nu doormiddel van realistisch prototypen hetzelfde resultaat behalen in een fractie van de tijd.

EEN PROGRAMMA VAN 5 DAGEN
Dag 1

Begrijpen

We definiëren een korte en lange termijndoel. Vervolgens brengen we de gebruikers journey in kaart en interviewen we de experts. Aan het eind van de dag kiezen we een ambitieus maar realiseerdbaar deel van het probleem om in een week op te lossen.

Dag 2

Oplossingen

Vandaag richten we ons op oplossingen. We beginnen met het bekijken van bestaande oplossingen. En in de middag gaat iedereen aan de slag met zijn eigen ideeën. Ook beginnen we met het voorbereiden van de gebruikerstest voor dag 5.

Dag 3

Kiezen

Nu hebben we een stapel oplossingen maar we kunnen ze niet allemaal prototypen en testen. We kiezen de oplossingen die het meeste kans hebben om ons doel te bereiken. Als we een keuze hebben gemaakt gaan we aan de slag met het storyboard waarin we elke stap van het protoype uitwerken.

Dag 4

Prototype maken

Vandaag gaan we het storyboard dat we op dag 3 hebben gemaakt omzetten in een prototype. We zorgen ervoor dat alles klaar is voor de test op dag 5, het prototype, het testplan en het interviewschema.

Dag 5

Testen

We hebben nu veelbelovende oplossingen gecreëerd, de beste uitgekozen en een realistisch prototype gemaakt. Vandaag gaan we klanten interviewen en leren we van hun directe reactie. Aan het eind van de dag weten we welke richting we op moeten en wat de volgende stappen zijn.